Agri Novatex | Before harvesting

Kalkulator Novatex

Jaką liczbę owinięć siatki należy ustawić dla danego rodzaju paszy?

Ile rolek potrzeba do zebrania plonu z pola?

Który konkretny model prasy może pracować z rolką o długości 3600 m? Odpowiedzi na te i inne pytania udziela w czasie rzeczywistym Kalkulator Novatex. Kalkulator Novatex to proste, intuicyjne oraz niezwykle użyteczne narzędzie dla operatorów i wszystkich wykonawców robót polowych.

Algorytm wykorzystywany prze Kalkulator Beli oparty jest na najbardziej kompletnym katalogu pras belujących, który został do tej pory stworzony na świecie. Ta ogromna baza danych jest wynikiem wieloletnich, bezpośrednich doświadczeń zebranych przez Zespół Techniczny Novatex. Pracując ramię w ramię z rolnikami i operatorami na całym świecie podczas poszczególnych faz belowania, Zespół Techniczny Novatex miał okazję bezpośrednio współpracować z głównymi producentami rolnymi przy opracowywaniu nowych modeli pras belujących.

Dzięki temu doświadczeniu i ich zebraniu wspólnego know-how, Zespół Novatex nie tylko zebrał dane o maszynach oferowanych na rynku, ale przede wszystkim dokonał analizy pracy pras w polu w zależności od rodzaju zbioru, warunków glebowo-klimatycznych, uwzględniając uzyskane wnioski w technologii Novatex – firmy, która oferuje najszerszą i najbardziej kompleksową gamę siatek.

Pomimo ogromnej ilości danych, niezliczonych zmiennych i złożoności samego algorytmu, rezultatem jest niezwykle intuicyjna i bardzo prosta aplikacja.

Wystarczy wybrać swój kraj (funkcja ta jest już wstępnie ustawiona podczas wejścia na różne regionalne strony internetowe Agri Novatex), następnie należy podać markę i model prasy, dodać typ beli i rodzaj belowanych plonów, a następnie wprowadzić liczbę owinięć. Narzędzie dokona obliczeń i poda długości rolek, które są sugerowane dla prasy danego użytkownika.

Bardzo ważną zmienną dla Novatex jest liczba owinięć. Wybór odpowiedniego ustawienia zapewnia perfekcyjne wykonanie pracy w polu i najlepszą ochronę paszy nawet przy wielokrotnym przeładunku.

Dokładnie z tego powodu został stworzony Kalkulator Beli. Sugeruje on odpowiednią liczbę owinięć, uwzględniając przy tym różne czynnik, np.: rodzaj plonów, lokalne warunki klimatyczne, rodzaj stosowanej prasy belującej.

W przypadku wprowadzenia przez operatora błędnej liczby owinięć, generowany jest sygnał ostrzegawczy. Po wypełnieniu przez operatora wszystkich pól Kalkulator Novatex pokaże dokładną liczbę beli uzyskiwanych z rolki. Dzięki temu z góry wiadomo, jaka dokładnie liczba rolek jest potrzebna. To duża pomoc w pracy, prawda?

Oprócz raportu z badań nad Kalkulatorem, dla tych, którzy chcą więcej, możliwe jest również podanie adresu e-mail w celu uzyskania innych ważnych informacji, np. na temat najlepszej siatki jaką Novatex sugeruje dla konkretnej pracy w terenie.

APLIKACJA MOBILNA

Poza aplikacją internetową, możliwe jest również pobranie mobilnej aplikacji Kalkulatora stworzonej przez Novatex i dostępnej bezpłatnie dla systemów iOS i Android.

Ta mobilna aplikacja jest mile widziana przez większość rolników, ponieważ jest bardzo przydatna podczas pracy w polu również dlatego, że umożliwia operatorowi prowadzenie badań na własnym smartfonie, nawet bez zasięgu sieci.