Posts

Rolnictwo precyzyjne

Rolnictwo precyzyjne polega na zarządzaniu całym gospodarstwem w celu optymalizacji zwrotu z nakładów przy jednoczesnym zachowaniu zasobów.

Precision Agriculture: benefits and haymaking applications

Precision farming, also known as precision agriculture, is about the whole farm management with the goal of optimizing returns on inputs while preserving resources.